URCIS

Univerzitetski računarski centar Istočno Sarajevo (URCIS) pruža širok spektar nekomercijalnih usluga kako studentima tako i svim zaposlenim na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Unaprijedite nastavu i istraživački rad savremenom infrastrukturom koja vam stoji na raspolaganju.

O URCIS-u

O URCIS-u

Univerzitet u Srpskom Sarajevu, danas u Istočnom Sarajevu, je geografski distribuiran i sa svojim visokoškolskim ustanovama...

Pročitaj više

Infrastruktura

Infrastruktura

Organizacione jedinice Univerziteta u Istočnom Sarajevu su preko postojećeg "VPN"-a povezane u jedan sistem putem koga vrše razmjenu podataka...

Pročitaj više

Usluge

Usluge

URCIS razvija informaciono-komunikacione tehnologije i pruža mnogobrojne servise Univerzitetu u Istočnom Sarajevu...

Pročitaj više

Prepoznaj PHISHING u 5 koraka

Phishing

Phishing – prevara u kojoj se zlonamjerni napadač lažnim predstavljanjem i naizgled legitimnim zahtjevom pokušava potencijalnu žrtvu natjerati da učini nešto na svoju štetu.

Najćešći ciljevi – krađa ličnih podataka, ostvarivanje finansijske koristi i širenje zlonamjernog softvera.

Pročitaj više

Novosti
 • Dana 30.09.2014. g. nesebičnim angažmanom mrežnog tima Sarnet-a spojeni su Filozofski i Pravni fakultet na Palama na infrastrukturu SARNETA čime je omogućen pristup svim resursima koje nudi Akademska istraživačka mreža.
 • URCIS je, eksperimentalno, postavio aplikaciju kojom se testira dostupnost naziva domena. Takođe je moguće dobiti stablo hijerarhije servera domena sa nekim njihovim opštim podacima.
  Testirajte aplikaciju
 • Dana 25.06.2014. g. URCIS je pustio u pogon modul Informacionog sistema Univerziteta (ISU) koji se odnosi na statistički pregled broja studenata prema raznim parametrima studiranja. Dat je sumarni pregled na nivou univerziteta i pregled po pojedinim organizacionim jedinicama Univerziteta.
 • Ekonomski fakultet na Palama je prvi od fakulteta u tom gradu koji je spojen na SARNET. Pored tog fakuteta u planu je spajanje i Filozofskog i Pravnog fakulteta kada se za to obezbijede tehnički uslovi. Pristup panevropskoj akademskoj mreži, ovoj instituciji, je omogućen od 19.06.2014.
 • Dana 16.06.2014. g. Vrijednim angažmanom mrežnog tima Sarnet-a, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ponovo je spojen u mrežu Sarnet-a. Tom prilikom, sanirana je sva šteta na aktivnoj mrežnoj opremi Sarnet-a, koja je prouzrokovana plavljenjem prostorija Saobraćajnog fakulteta.
 • Dana 07.11.2013. g. Saobraćajni fakultet u Doboju je spojen na optičku telekomunikacionu mrežu SARNET-a. Ovim je još jedan fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu dobio pristup bazi naučno informacionih radova, studentskih web servisa i ostalih web sadržaja "Panevropske akademske mreže", kao i računarskoj globalnoj mreži za sve veći broj studenata i naučno nastavnog osoblja.
 • Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske je dala pozitivnu ocjenu za rad našeg integrisanog Informacionog sistema. Ovom signalom je data potvrda da je URCIS od početka bio na pravom kursu. Ovim činom je URCIS još motivisaniji za rad na unapređenju i razvoju Informacionog sistema Univerziteta. Za više informacija o agenciji: http://www.heaars.com

  Pogledajte izvještaj agencije