"Web hosting" servis

"Web hosting" servis

'Web hosting' servis pruža organizacionim jedinicama mogućnost postavljanja (hostovanja) 'web' prezentacija na serveru u URCIS-u.

Obezbjeđuje se prostor na serveru, pristup sistemskim aplikacijama koje su potrebne za realizaciju web sajta (Joomla, WordPress, MySQL itd.), kao i udaljeni pristup sistemu. Hostovane prezentacije su vidljive pod sopstvenim domenom organizacione jedinice (na primjer www.oj.ues.rs.ba).

Pored ovoga, URCIS svojim korisnicima pruža mogućnost postavljanja ličnih prezentacija, tzv. 'web hosting' za pojedinačne korisnike. Za postavljanje prezentacija, korisnicima se pruža mogućnost udaljenog pristupa sistemu putem 'ssh' servisa.

'Web hosting' servis obuhvata sljedeće aktivnosti:

  • održavanje pune 'on-line' funkcionalnosti 'web' servera i vidljivosti prezentacija,
  • otvaranje korisničkih imena na serverima,
  • monitoring servera i 'web'servisa,
  • zaštitu servera od potencijalnih napada hakera,
  • alokaciju odgovarajućeg prostora na disku servera za postavku prezentacija,
  • mogućnost udaljenog pristupa serveru radi samostalnog održavanja prezentacija,
  • redovan 'backup' podataka.

Kontakt i podrška: admin@urc.ues.rs.ba ili na telefon 057/320-140