Infrastruktura

Organizacione jedinice Univerziteta u Istočnom Sarajevu su preko postojećeg "VPN"-a povezane u jedan sistem putem koga vrše razmjenu podataka. Ovaj sistem zadovoljava visoke standarde bezbjednosti koji omogućava siguran i nekompromitovan prenos podataka elektronskim putem.

Geografski prikaz

Geografski prikaz

Geografska rasprostranjenost organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Pročitaj više

Šema trenutnog stanja

Šema trenutnog stanja

Šeme trenutnog stanja i povezanosti organizacionih jedinica Univerziteta na SARNET.

Pročitaj više