Evidencija studentskih uplata

Evidencija studentskih uplata

Evidencija studentskih uplata (ESU) je program koji obezbjeđuje urednu evidenciju i kontrolu finansijskih sredstva koja prikupe pojedine organizacione jedinice, a samim tim i Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Program prati prikupljanje uplata studenata po raznim osnovama troškova studiranja:

 • školarina,
 • prijavni list,
 • upis semestra,
 • semestralni list,
 • nepoloženi ispiti pri obnovi godine,
 • prijave ispita do tri izlaska na ispit,
 • prijave ispita četvrti i svaki sljedeći put,
 • indeks,
 • članarina u biblioteci,
 • osiguranje studenta,
 • razna uvjerenja u toku školovanja,
 • prijava i odbrana diplomskog rada,
 • troškovi izrade diplome prvog, drugog i trećeg ciklusa,
 • troškovi promocije itd.

ESU omogućuje automatsko importovanje podataka iz postojećeg informacionog sistema. Na taj način se smanjuje dupliranje podataka, a samim tim i mogućnost pravljenja greški. Na kraju procesa evidencije uplata studenata jeste validacija uplata koja podrazumjeva uparivanje uplata sa stavkom izvoda koji je dobijen parsiranjem fajlova elektronskih izvoda dobijenih od banaka.

ESU omogućuje generisanje raznih izvještaja po studentu i po željenim vremenskim periodima čime je izbjegnuto veliko šarenilo u izvještavanju koje je predstavljalo ogroman problem stručnim službama Univerziteta u objedinjavanju izvještaja za cijeli Univerzitet.