Kontakt Univerzitetski računarski centar Istočno Sarajevo - URCIS

URCIS pruža podršku korisnicima u cilju održavanja stalne operativnosti i funkcionisanja Informacionog sistema Univerziteta kao i operativnosti i dostupnosti servisa kojima je Univerzitet okrenut ka Internetu.


Kontakt detalji

Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Univerzitetski računarski centar
Vuka Karadžića 30, 71126 Lukavica, Istočno Sarajevo
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

T: +387 57 320-140

F: +387 57 320-330

E: admin@urc.ues.rs.ba

R: Ponedeljak - Petak: 7:30 do 15:30