Registracija domena

Registracija domena - "DNS" servis

Registracija novog .UES.RS.BA podomena i održavanje starog poddomena .UNSSA.RS.BA.

Registracija poddomena je besplatna!

Ovaj servis omogućava definisanje naziva servera i domena koji jednoznačno određuju imenovanje na Internetu (npr. oj.ues.rs.ba). Organizacione jedinice imaju mogućnost hostovanja svojih Internet domena na 'DNS' serverima u URCIS-u. URCIS postavlja domen organizacione jedinice i tehnički ga održava.

Primarni 'DNS' servis odnosi se na sve one organizacione jedinice koje nisu u tehničkoj mogućnosti da na zadovoljavajući način postave ovaj servis na svojoj lokaciji bilo da je to zbog nedostatka servera ili administratora isl.. U ovom slučaju zajednički interes jeste da se stvore uslovi za prenos servera u nadležnost date organizacione jedinice, odnosno da organizaciona jedinica stekne mogućnost pune kontrole i odgovornosti za njegovo održavanje. U tome će imati punu podršku URCIS-a.

Sekundarni 'DNS' servis odnosi se na sve organizacione jedinice koji služi kao redudantni servis u odnosu za primarni 'DNS' servis koji je u nadležnosti pojedinačnih organizacionih jedinica.

Aktivnosti u sklopu ovog servisa URCIS su:

  • održavanje pune funkcionalnosti 'DNS' servisa u hijerarhiji domena;
  • obavljanje monitoringa rada servisa;
  • zaštita servera od virusa i neautorizovanih korisnika;
  • briga o redovnom 'backup'-u podataka,
  • tehnička podrška i obavljanje konsultacija.

Kontakt i podrška: admin@urc.ues.rs.ba ili na telefon 057/320-140.