Studentska anketa

Studentska anketa

Osnovni cilj studentskog vrednovanja jeste formiranje mišljenja studenata o kvalitetu studijskih programa, predmetima koji se u okviru njih izvode, funkcionisanja službi organizacionih jedinica i pedagoškog rada nastavnika i saradnika.

Osnovni metod studentskog vrednovanja kvaliteta studija je anketiranje, koje se, po pravilu, sprovodi kao vođeno grupno anketiranje.

Anketiranje se na Univerzitetu sprovodi u elektronskom obliku.

Uslov za sprovođenje anketiranja elektronskim putem su ažurni podaci organizacionih jedinica u okviru Informacionog sistema Univerziteta (ISU), i to: nastavni planovi za sve studijske programe, evidencija svih predmeta za sve nastavne planove, evidencija ispita po smjerovima i godinama studija, evidencija profesora i asistenata, izbor odgovornih nastavnika i saradnika na predmetima, evidencija podataka o upisu studenata na sve godine studija i smjerove u tekućoj školskoj godini.

Anketni upitnik sadrži pitanja (tvrdnje), podijeljena po oblastima studentskog vrednovanja, sa ponuđenim ocjenama i odgovorima, a takođe studentima se pruža mogućnost da iznesu svoje komentare, zapažanja i prijedloge po oblastima vrednovanja.

Rezultati studentskog vrednovanja koriste se za redovno praćenje i kontrolu kvaliteta nastavnog procesa, kao dio opšte politike u oblasti osiguranja kvaliteta na Univerzitetu.

Adresa: http://anketa.ues.rs.ba/