Студентска анкета

Студентска анкета

Основни циљ студентског вредновања јесте формирање мишљења студената о квалитету студијских програма, предметима који се у оквиру њих изводе, функционисања служби организационих јединица и педагошког рада наставника и сарадника.

Основни метод студентског вредновања квалитета студија је анкетирање, које се, по правилу, спроводи као вођено групно анкетирање.

Анкетирање се на Универзитету спроводи у електронском облику.

Услов за спровођење анкетирања електронским путем су ажурни подаци организационих јединица у оквиру Информационог система Универзитета (ИСУ), и то: наставни планови за све студијске програме, евиденција свих предмета за све наставне планове, евиденција испита по смјеровима и годинама студија, евиденција професора и асистената, избор одговорних наставника и сарадника на предметима, евиденција података о упису студената на све године студија и смјерове у текућој школској години.

Анкетни упитник садржи питања (тврдње), подијељена по областима студентског вредновања, са понуђеним оцјенама и одговорима, а такође студентима се пружа могућност да изнесу своје коментаре, запажања и приједлоге по областима вредновања.

Резултати студентског вредновања користе се за редовно праћење и контролу квалитета наставног процеса, као дио опште политике у области осигурања квалитета на Универзитету.

Адреса: http://anketa.ues.rs.ba/