О УРЦИС-у

О УРЦИС-у

Универзитетски рачунарски центар Источно Сарајево ради на:

  • развоју и одржавању Информационог система Универзитета,
  • имплементацији најновијих рјешења из области комуникационих и интернет технологија,
  • побољшању система подршке свим запосленим на Универзитету у примјени тих технологија,
  • унапријеђењу система подршке студентима у циљу подизања квалитета студирања на Универзитету,
  • прикупљању и преношењу стручног знања,
  • подржавању академске и истраживачке заједнице у изградњи информациног друштва.

Универзитет у Српском Сарајеву, данас у Источном Сарајеву, је географски дистрибуиран и са својим високошколским установама “покрива” источни дио Републике Српске и у свом саставу је 2001. год имао 16 факултета на седам локација и то Брчко, Бијељина, Зворник, Пале, Лукавица, Фоча и Требиње

Комуникација ректората и појединих факултета као и међусобна размјена информација међу факултетима до тада је била сведена практично на класичну пошту, телефонске и телефаx везе као и повремене састанке који се одржавају на нивоу Универзитета, најчешће у ректорату. Штуре збирне информације из обимне документације на нивоу факултета могу се добити само уз велики губитак времена, а на нивоу Универзитета још теже, јер је сва документација дистрибуирана и у “папирној” форми.

Ово су били основни разлози што је крајем 2001. године донесена одлука о формирању Информационог центра Универзитета у Српском Сарајеву данас Универзитетског рачунарски центра у Источном Сарајеву (УРЦИС) како би се развио дио информационог система, модул студентска евиденција, који би покрио процес пословања студенских служби факултета и академија, а у циљу да се унаприједи и убрза пословни процес.

Крајем децембра 2002. године Информациони Систем Универзитета (ИСУ) је пуштен у рад. У првој верзији информационог система базе појединих факултета биле су смјештене по локацијама а размјена података између локација и УРЦИС-а је функционисала путем комутираних линија (dial-up) за ISDN дигиталне телефонске везе и аналогне за локације гдје технички није било изводљиво да буду дигиталне. Синхронизација података између појединих локација и УРЦИС-а је рађена неколико пута у току дана и по потреби.

Од прве верзије ИСУ-а до данас исти је прошао кроз неколико метаморфоза прилагођавајући се како растућим захтјевима тако и новим технологијама. Тако да је тренутна ситуација таква да се све базе и апликације налазе на једном мјесту а комуникација између осам локација (Добој и 7 горе поменутих локација), тј. 17 организационих јединица и УРЦИС-а се одвија путем криптованих тунела (VPN-a). Овај систем задовољава високе стандарде безбjедности који омогућава сигуран и некомпромитован пренос података електронским путем.

Информационом систему може се приступити у било ком тренутку отварањем Интернет адресе апликације у неком од популарних Интернет претраживача.

Данас се УРЦИС развија у двије основне области:

  • Информационе технологије – постављање информационих система, развој софтверских апликација;
  • Комуникационе технологије – постављање компјутерских мрежа, развој инфраструктуре и корисничких сервиса заснованих на Интернет технологијама.

У оквиру информационих технологија и развоја софтвера, главна улога УРЦИС-а огледала се у стварању Информационог система Универзитета (ИСУ). Овај информациони систем је намењен интеграцији података са факултета и академија, централизованом издавању диплома и разних врста потврда и увјерења, те. анализи рада високошколских установа, као и подршци процесима управљања на универзитету.

На пољу комуникационих технологија, УРЦИС пружа комуникационе сервисе организационим јединицама Универзитета у Источном Сарајеву.