Usluge

Naše usluge

Usluge

URCIS razvija informaciono-komunikacione tehnologije i pruža mnogobrojne servise Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, u cijelini, kao mnogobrojnim naučnim skupovima i široj obrazovnoj i naučno-istraživačkoj zajednici Republike Srpske.

URCIS je servisni centar i centralno čvorište ‘VPN’ mreže Univerziteta. Kao takav URCIS predstavlja glavnu tačku povezivanja svih organizacionih jedinica Univerziteta, baza podataka informacionog sistema, studentskih servisa. Podrška se naravno ne odnosi samo na institucije nego i na raznovrsno osoblje, pojedinačne korisnike, koji su na njima angažovani.

Korišćenjem Vašeg bežičnog uređaja (laptop, smart mobilni telefon, PDA, itd.) možete pristupiti, između ostalih, studentskom servisu (INFO KIOSK) sa bilo koje lokacije.

Želite da organizujete konferenciju sa određenim brojem učesnika putem video - konferencijskog sistema? Na raspolaganju Vam je konferencijska prostorija i savremena video oprema koja omogućuje prenos.

Registracija novog .UES.RS.BA podomena i održavanje starog poddomena .UNSSA.RS.BA.
URCIS Vam omogućava da besplatno možete izvršti registraciju poddomena.

Organizacionim jedinicama i raznim univerzitetskim udruženjima pružamo mogućnost postavljanja Internet prezentacije na URCIS-ovom serveru. Hostovane prezentacije su vidljive pod sopstvenim domenom institucije (npr. www.institucija.ues.rs.ba). Pored ovoga, URCIS svojim korisnicima pruža mogućnost postavljanja ličnih prezentacija. Registracija domena i ‘web hosting’ se odnosi na, pored organizacionih jedinica Univerziteta, sve zaposlene na Univerzitetu kao i na sve studente našeg Univerziteta.

Za sve ovo i još mnogo toga stojimo Vam na raspolaganju. Obratite nam se na telefon 057/320-140, ili putem elektronske pošte admin@urc.ues.rs.ba. Nadamo se uspješnoj saradnji!