Evidencija naučnoistraživačkog rada [eNIR]

Evidencija naučnoistraživačkog rada [eNIR]

Modul informacionog sistema Univerziteta, evidencija naučnoistraživačkog rada (u daljem tekstu: eNIR) je veb aplikacija koja omogućava sistematsku evidenciju i pregled podataka o rezultatima naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Aplikacija eNIR je dostupna na adresi http://enir.unssa.rs.ba/

eNIR podržava sljedeće korisničke profile:

  • Posjetilac
  • Istraživač
  • Administrator

Korisnici profila Posjetilac imaju pristup funkcionalnostima sistema koje omogućavaju pristup javno dostupnim podacima. Za pristup ovim podacima nije potrebno da korisnici posjeduju korisnički nalog niti da se prijavljuju na aplikaciju, dovoljno je da pristupe aplikaciji pomoću veb čitača. Svi ostali korisnici, koji pripadaju ostalim korisničkim profilima, moraju da posjeduju korisnički nalog sa korisničkim imenom i lozinkom da bi mogli da pristupe dodatnim funkcionalnostima aplikacije.

Korisnici profila Istraživač imaju mogućnost upravljanja podacima o vlastitim rezultatima naučnoistraživačkog rada, kao i mogućnost pregleda rezultata drugih istraživača na nivou Univerziteta, organizacione jedinice, ili individualnom nivou. Za pristup sistemu potrebno je da posjeduju korisnički nalog sa korisničkim imenom i lozinkom.

Korisnici profila Admistrator imaju pristup svim funkcionalnostima za pregled i upravljanje podacima o rezultatima naučnoistraživačkog rada. Pored toga, korisnici ovog profila imaju mogućnost upravljanja korisnicima kao i drugim podacima bitnim za korektan rad sistema.