Евиденција студентских уплата

Евиденција студентских уплата

Евиденција студентских уплата (ЕСУ) је програм који обезбјеђује уредну евиденцију и контролу финансијских средства која прикупе поједине организационе јединице, а самим тим и Универзитет у Источном Сарајеву. Програм прати прикупљање уплата студената по разним основама трошкова студирања:

 • школарина,
 • пријавни лист,
 • упис семестра,
 • семестрални лист,
 • неположени испити при обнови године,
 • пријаве испита до три изласка на испит,
 • пријаве испита четврти и сваки сљедећи пут,
 • индекс,
 • чланарина у библиотеци,
 • осигурање студента,
 • разна увјерења у току школовања,
 • пријава и одбрана дипломског рада,
 • трошкови израде дипломе првог, другог и трећег циклуса,
 • трошкови промоције итд.

ЕСУ омогућује аутоматско импортовање података из постојећег информационог система. На тај начин се смањује дуплирање података, а самим тим и могућност прављења грешки. На крају процеса евиденције уплата студената јесте валидација уплата која подразумјева упаривање уплата са ставком извода који је добијен парсирањем фајлова електронских извода добијених од банака.

ЕСУ омогућује генерисање разних извјештаја по студенту и по жељеним временским периодима чиме је избјегнуто велико шаренило у извјештавању које је представљало огроман проблем стручним службама Универзитета у обједињавању извјештаја за цијели Универзитет.