Информациони систем

Информациони систем Универзитета

Послови у вези са радом информационог система Универзитета су сљедећи:

  • Одржавање „VPN“ мреже Универзитета, преко које ради Информациони систем нашег Универзитета (ИСУ).
  • Одржавање и развој апликација и база података информационог система Универзитета у складу да надолазећим захтјевима
  • Перманентна подршка запосленим у студентским службама, свих организационих јединица Универзитета, а у вези са радом ИС-а.
  • Одржавање система за надзор (и обавјештавање) комуникационе опреме универзитетске мреже, као и појединих сервиса који раде на серверима УРЦИС-а.
  • Стандардни послови на одржавању контиуалног рада сервера са свим сервисима који се на њима налазе.