Регистрација домена

Регистрација домена - "DNS" сервис

Регистрација новог .UES.RS.BA подомена и одржавање старог поддомена .UNSSA.RS.BA.

Регистрација поддомена је бесплатна!

Овај сервис омогућава дефинисање назива сервера и домена који једнозначно одређују именовање на Интернету (нпр. oj.ues.rs.ba). Организационе јединице имају могућност хостовања својих Интернет домена на 'DNS' серверима у УРЦИС-у. УРЦИС поставља домен организационе јединице и технички га одржава.

Примарни 'DNS' сервис односи се на све оне организационе јединице које нису у техничкој могућности да на задовољавајући начин поставе овај сервис на својој локацији било да је то због недостатка сервера или администратора исл.. У овом случају заједнички интерес јесте да се створе услови за пренос сервера у надлежност дате организационе јединице, односно да организациона јединица стекне могућност пуне контроле и одговорности за његово одржавање. У томе ће имати пуну подршку УРЦИС-а.

Секундарни 'DNS' сервис односи се на све организационе јединице који служи као редудантни сервис у односу за примарни 'DNS' сервис који је у надлежности појединачних организационих јединица.

Активности у склопу овог сервиса УРЦИС су:

  • одржавање пуне функционалности 'DNS' сервиса у хијерархији домена;
  • обављање мониторинга рада сервиса;
  • заштита сервера од вируса и неауторизованих корисника;
  • брига о редовном 'backup'-у података,
  • техничка подршка и обављање консултација.

Контакт и подршка: admin@urc.ues.rs.ba или на телефон 057/320-140.