Eвиденција научноистраживачког рада [eNIR]

Eвиденција научноистраживачког рада [eNIR]

Модул информационог система Универзитета, евиденција научноистраживачког рада (у даљем тексту: еНИР) је веб апликација која омогућава систематску евиденцију и преглед података о резултатима научноистраживачког рада на Универзитету у Источном Сарајеву. Апликација еНИР је доступна на адреси http://enir.unssa.rs.ba/

еНИР подржава сљедеће корисничке профиле:

  • Посјетилац
  • Истраживач
  • Администратор

Корисници профила Посјетилац имају приступ функционалностима система које омогућавају приступ јавно доступним подацима. За приступ овим подацима није потребно да корисници посједују кориснички налог нити да се пријављују на апликацију, довољно је да приступе апликацији помоћу веб читача. Сви остали корисници, који припадају осталим корисничким профилима, морају да посједују кориснички налог са корисничким именом и лозинком да би могли да приступе додатним функционалностима апликације.

Корисници профила Истраживач имају могућност управљања подацима о властитим резултатима научноистраживачког рада, као и могућност прегледа резултата других истраживача на нивоу Универзитета, организационе јединице, или индивидуалном нивоу. За приступ систему потребно је да посједују кориснички налог са корисничким именом и лозинком.

Корисници профила Адмистратор имају приступ свим функционалностима за преглед и управљање подацима о резултатима научноистраживачког рада. Поред тога, корисници овог профила имају могућност управљања корисницима као и другим подацима битним за коректан рад система.